עומרפרידמן2.jpg

לפרטים נוספים  

לילך ֿ050-5939888

restaurantsinsolidarity@gmail.com 

צילום תמונות האתר : עומר פרידמן