b_y_notext..png

על התכנית

מסעדות בסולדירות הינה תכנית הזנה לקהילה, המבקשת ליצור שינוי מעמיק ומתמשך דרך סיוע מיידי 

מסעדה אשר מצטרפת לתכנית מבשלת ארוחות שבועיות לקהילה קבועה של משתתפים, אשר נמצאים בחוסר בטחון תזונתי קריטי

התכנית מעניקה תו מסעדה חברתית, מסייעת במימון ובתפעול

הדגש בתכנית על חיבור אישי דרך תזונה מותאמת ואיכותית, ועל מודל המייצר ערבות הדדית פעילה, שיאפשר אימפקט ארוך טווח על קהילות

דרך האוכל נוצר ערוץ של חיבור יום יומי, אינטימי, הזנה שהיא גם רוחנית ואוהבת, לא רק סיפוק צורך בסיסי. עבור המשתתפים שמקבלים אוכל כבר בכך יש כדי להגדיל את הרווחה והמסוגלות. עבור העובדים במסעדה התכנית מאפשרת חיבור, נתינה תוך כדי עבודה, ויצירת תחושת משמעות וסיפוק. מעגלי ההשתתפות מתרחבים גם לספקים של המסעדה מחד וללקוחות מאידך, אשר נחשפים לעשיה חברתית ותומכים בה

התכנית רואה במזון הרבה מעבר לצורך הישרדותי - אפשרות לחיזוק הערבות ההדדית ויצירת קהילה של חיבור קבוע ומתמשך הכוללת את כל הפרטים: מקבלי ארוחות והמעגלים סביבם, המסעדנים, הטבחים, שוטפי הכלים, הספקים, מנהלי המשמרת, השליחים והמתנדבים בתכנית

 יוזמת מסעדות בסולידריות נולדה מתוך ההתארגנות האזרחית תרבות של סולידריות שהחלה לפעול בעקבות משבר הקורונה בישראל

cos_logo_2 (1).jpg

שותפים לדרך

Casino_San_Remo_Logo (1).jpg
טייק לוגו.png
לשובע לוגו.jpg
אייבי לוגו.jpg